Weboldalunk használatával jóváhagyod a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Termékek Menü

Versenyszabályzat

 

VERSENYSZABÁLYZAT

 

1. A performansz ideje

 

A versenyzőnek 3 perc (haladó kategóriában 1.5 perc, 4A -és 5A kategóriában 2 perc) hosszúságú freestyle-t kell bemutatnia, általa választott zenére.
A freestyle abban a pillanatban kezdődik, amikor a versenyző zenéje megszólal, három perc elteltével pedig a zene leállításra kerül.

Amennyiben a zene lejátszásában technikai okok miatt hiba keletkezik, a versenyző választhat, hogy a hiba helyreállítása után a megszakítási ponttól folytatja a freestyle-t, vagy újrakezdi azt az elejétől.

 

A versenyző a zene megszólalása előtt nem dobhatja le a yo-yot a színpadon, valamint a freestyle kezdetekor a yo-yonak közvetlenül a játékos kezéből elindulnia, tehát a freestyle nem indulhat “mount” vagy “sleeper” állapotból. A színpadra lépés és a freestyle kezdete között nem megengedett sem a ledobás, sem a zsinór beállítása, erről a játékosnak színpadralépés előtt kell gondoskodnia.

 

A három perc leteltével a zene leállításra kerül, a játékosnak pedig azonnal be kell fejeznie a játékot. Amennyiben a játékos ekkor nem tudja visszahúzni a yo-yot a kezébe, pontlevonásban részesül.

Abban az esetben, ha a zene valamiért megállna a három perc letelte előtt, a játékosnak azt haladéktalanul jeleznie kell a zsűrinek, vagy a szervezőknek, mivel az eredményhirdetés után a zsűrinek már nem áll módjában elfogadni az erre irányuló jelzést. Amennyiben a zene túl halk, rossz helyen indul, vagy nem a versenyző választott zenéje szólal meg, azt a játékosnak szintén azonnal jeleznie kell a zsűrinek, vagy a szervezőknek.

 

 >2. A performansz jellege

 

A versenyzőknek minden esetben figyelniük kell arra, hogy freestyle-juk ne legyen veszélyes a közönségre, a helyszínre, a berendezésre vagy saját magukra. Ennek megszegése kizárást vonhat maga után.
A zsűrinek joga van azonnal kizárni a versenyből azt a versenyzőt, aki akár verbálisan akár tettlegesen obszcén, vagy gyűlöletkeltő viselkedést tanúsít a színpadon. Ez magában foglalja a káromkodást, és az obszcén, vagy gyűlöletkeltő üzenetű ruhafeliratokat is.

 

A versenyző a freestyle-ja alatt semmilyen okból nem hagyhatja el a színpadot. Amennyiben a versenyző mégis lelép a színpadról (akár azért, hogy felvegye a színpadról leesett yo-yot), a performansza azonnal véget ér. A színpad szélén állni, vagy ülni szintén nem megengedett, balesetvédelmi szempontból.

 

A versenyző zavarása (kiabálással, csúfolással, vagy bármilyen sértő szándékkal) szintén tilos, és kizárást vonhat maga után.

 

3. Előadói terület

 

A versenyzőknek a színpad szervezők által kijelölt területén (6x4 méter) kell bemutatniuk freestyle-jukat. Amennyiben a versenyző a freestyle közben kilép ebből a területből, az nem von büntetést maga után, de a szervezők nem tudják garantálni, hogy a zsűri látni fogja a trükköket, így pontvesztéssel járhat. Abban az esetben, ha a színpad ennél a területnél (6x4 méter) kisebb, a kijelölésre nincs szükség.

 

 

4. A yo-yora vonatkozó szabályok

 

Nincs speciális kikötés arra vonatkozóan, hogy a freestyle során milyen yo-yot lehet használni, ez teljes mértékben a versenyző saját döntése. A biztonság, és balesetvédelem ellenben fontos szempont, ezért a versenyzőknek olyan yo-yot kell választaniuk, ami nem veszélyezteti sem a közönség, sem a helyszín, sem a berendezés, sem a versenyző épségét. Ennek megszegése kizárást vonhat maga után.

 

A zsinórnak speciálisan yo-yokhoz készített zsinórnak kell lennie. Bármilyen különösebb fajta zsinór (pl. átlátszó, vagy extra hosszú) használata csak a zsűrivel való előzetes egyeztetés és engedélykérés után lehetséges.

 

A versenyző csak és kizárólag azt a yo-yot használhatja, amit személyesen ő vitt fel a színpadra, az előadás közben nem fogadhat el yo-yot a közönségtől. Amennyiben a yo-yo (bármelyik kategóriában) leesik a színpadról, az a yo-yo már nem használható a freestyle hátralevő részében, akkor sem, ha azt a közönség visszaadja a játékosnak. Abban az esetben, ha a játékos mégis azt a yo-yot használja, ami már leesett a színpadról előadás közben, a freestyle-jában mért pozitív pontokat nem kapja meg, kizárólag a negatívakat.

 

Ha a versenyző a freestlye során az adott kategórián kívül eső trükköket hajt végre, azok a trükkök nem kerülnek pontozásra, a negatív pontok azonban felszámíthatóak (pl.: Offstring trükkök kizárólag 4A kategóriában megengedettek).

 

A színpadon a kategóriától függően a következő mennyiségű yo-yok használhatóak egyszerre:

 

 • 1A (kezdő, haladó, profi) - 1 yo-yo

 • >4A, 5A - 1 vagy több yo-yo

 

Amennyiben az egyidőben felhasznált yo-yok száma meghaladja a fent leírtakat, a pozitív pontok nem kerülnek beszámításra.

 

5. Kiegészítőkre vonatkozó szabályok

 

A versenyző kizárólag yo-yot, zsinórt, ellensúlyt, kesztyűt, CD-t/pendrive-ot, és tálcát vihet fel magával a színpadra. Egyéb kiegészítőt (beleértve táskát, pénztárcát, plusz ruhát) a színpadra felvinni szigorúan tilos. Ennek megszegése kizárást vonhat maga után. A versenyző féltett értékeit (pénztárcát, telefont stb.) a színpad szélén hagyhat, de nem érintkezhet velük a freestyle során.

 

6. A freestyle pontozása

 

A haladó és profi kategóriák két fő szempont szerint kerülnek pontozásra a zsűri által: Technikai kivitelezés (Technical Execution), és Előadásmód (Freestyle Evaluation).

 

A zsűri a verseny során két csoportra oszlik:

A csoport: Technikai kivitelezés
B csoport: Előadásmód

 

 

 

A csoport: Technikai kivitelezés – 60%

 

 

 

 

 

Minden technikai kivitelezést pontozó zsűri 2 db klikkert használ, melyekkel a pozitív és negatív pontokat méri. Ezek együttesen adják ki a technikai pontokat, melyek az összpontszám 60%-át adhatják ki.

A technikai kivitelezés pontozása során a zsűri csak és kizárólag a trükkök nehézségét, kivitelezését, és változatosságát pontozzák.
Az eredetiség, attitűd, egyedülállóság, stílus, koreográfia nem ebbe a kategóriába tartozik.

 

A versenyszerű yo-yozás definíciója:

 

 • A yo-yo(k) pörgését a zsinór legördülésének erejéből kell indukálni

 • Minden trükköt úgy kell bemutatni, hogy a yo-yo közben pörög. Azok a trükköket, amik bemutatása közben a yo-yo nem pörög, nem kerülnek pontozásra.

 • A yo-yo(k)nak a saját pörgési erejük által kell visszatérniük a versenyző kezébe.

 • A trükkök akkor kerülnek pontozásra, ha kivitelezésük közben a zsinór és a yo-yo egyszerre felhasználásra kerül.

 

A kategóriák definíciója:

 

 • 1A: Freestyle, 1 db yo-yo és 1 db zsinór felhasználásával, mely utóbbi egyik vége a játékos egyik kezéhez, másik vége pedig a yo-yohoz van rögzítve.

 • 2A: Freestyle, 2 db “loop” yo-yo felhasználásával, melyek közül egyik a játékos egyik kezéhez, másik a másik kezéhez van erősítve 1-1 zsinór által.

 • 3A: Freestyle, két érzéketlen csapágyas yo-yo felhasználásával, melyek közül egyik a játékos egyik kezéhez, másik a másik kezéhez van erősítve 1-1 zsinór által.

 • 4A: Freestyle, egy, vagy több yo-yo felhasználásával, mely(ek) nincs(enek) a zsinórhoz rögzítve. A zsinór másik vége a játékos kezéhez van rögzítve.

 • 5A: Freestyle, egy, vagy több yo-yo felhasználásával, mely(ek) a zsinórhoz vannak rögzítve. A zsinór másik vége nem a játékos kezéhez, hanem valamilyen ellensúly(ok)hoz van rögzítve.

   

 

Pozitív pontok

 

A játékos által végrehajtott trükkök elemenként kerülnek pontozásra.

 

Példák pontozható elemekre 1A kategóriában:

 • Mount (trapéz)

 • Hop (Eli Hop)

 • Hook

 • Suicide catch

 • Whip

 

Példák nem pontozható elemekre 1A kategóriában:

 • Képtrükkök (Eiffel torony)

 • Looping

 • Pinwheel

 • bármilyen zsinórtrükk, mely közben a zsinór nem érintkezik a yo-yoval

 

Példák pontozható elemekre 2A kategóriában:

 • Looping

 • Moon

 • Wrap

 • Tangler

 • Around the World

   

Példák nem pontozható elemekre 2A kategóriában:

 • egykezes looping

 • képtrükkök, zsinórtrükkök

 

Példák pontozható elemekre 3A kategóriában:

 • rolls

 • king

 • trapeze

 • assisted

 • KoroKoro

 

Példák nem pontozható elemekre 3A kategóriában:

 • képtrükkök

 • bármilyen olyan trükk, melyben csak az egyik yo-yo mozog

 • looping

 

Példák pontozható elemekre 4A kategóriában:

 • whip

 • recapture

 • boingy boingy

 • toss

 • orbit

 

Példák nem pontozható elemekre 4A kategóriában:

 • képtrükkök

 • bármilyen olyan trükk, melyben a yo-yo nem hagyja el a zsinórt

 • looping

 

Példák pontozható elemekre 5A kategóriában:

 • direction change

 • 360

 • propeller

 • bee-sting

 • aerial

 

Példák nem pontozható elemekre 5A kategóriában:

 • képtrükkök

 • bármilyen olyan trükk, melyben az ellensúly nem hagyja el a játékos kezét

 • looping

 • bármilyen olyan trükk, melyben az ellensúly mozdulatlan

 

Egy freestlye során ugyanaz az elem nem kerül többször pontozásra.

 

Negatív pontok

 

Bármilyen elrontott elem negatív pontozású.

Minden negatív pont yo-yonként számít, tehát ha a játékos 2 db yo-yoval követ el hibát, 2 negatív pontban részesül.

 

Előadásmód – 40%

 

Az előadásmódot pontozó zsűri (B csoport) nyolc szempont szerint pontoz 1-től 10-ig. A maximális pontszám így 80, mely lefelezés után 40%-át teheti ki az összpontszámnak.

Az előadásmód pontozásába nem csak az a 3 perc számít bele, amit a zsűri a freestyle bemutatása alatt lát, hanem a versenyző viselkedése is a freestlye előtt, illetve után. Az előadásmód elbírálása tehát onnantól, hogy a versenyző fellép a színpadra egészen odáig tart, hogy elhagyja azt.

 

Az előadásmód nyolc pontozási kategóriája a következő:

 

1. Kivitelezés (Execution - EXE)

A zsűrik itt azt pontozzák, sikerült-e olyan módon bemutatni a freestyle-t, ahogy azt a versenyző eredetileg eltervezte. Ebben a kategóriában nem a trükkök bonyolultsága, vagy egyedisége számít, pusztán az, hogy a játékos mennyire tudta végrehajtani az eltervezett freestyle-t a színpadon.

 

2. Kontroll (Control - CTL)

Ebben a kategóriában a yo-yo, a zsinór, a trükkök, landolások és váltások feletti kontroll kerül pontozásra.

 

3. Trükkök változatossága (Trick Diversity - TDV)

Ebben a kategóriában az kerül pontozásra, hogy a trükkök mennyire voltak változatosak, különbözőek, kiegyenlítettek.

 

4. Térhasználat (Space Use & Spece Emphasis - SEM)

A mozdulatok méretei, a színpad használata kerül pontozásra ebben a kategóriában. A játékos akkor kap nagyobb pontszámot, ha mozdulatai látványosak, könnyen láthatóak, és az egész színpadot kitölti a játékával.

 

5. Zenehasználat 1: Koreográfia (Music use 1: Coreography – MU1)

A megfelelő zenehasználat magába foglalja a zene ritmusának, ütemének, lüktetésének, kiállásainak felhasználását.

 

6. Zenehasználat 2: Felépítés (Music Use 2: Construction – MU2)

A megfelelő zenehasználat magába foglalja a zenéhez illeszkedő hangulatot, atmoszférát, témát, felépítést. Ebben a kategóriában az kerül pontozásra, hogy a freestyle jellege mennyire illeszkedik a kiválasztott zenéhez.

 

7. Megjelenés (Body Control – BDY)

A kategóriában az kerül pontozásra, hogy a versenyző mennyire kelti egy profi előadó látszatát a színpadra lépés pillanatától egészen a színpad elhagyásáig. Magas pontszámot lehet elérni magabiztos megjelenéssel, helyes testtartással, fegyelmezett viselkedéssel, ellenben alacsony pontszám jár, ha egy trükk elrontását fejrázás követi, vagy ha a versenyző ignorálja a közönséget.

 

8. Showmanship (SHW)

A kategóriában az kerül pontozásra, hogy a performansz mennyire volt szórakoztató, magával ragadó, elmesélt-e történetet, lenyűgözte-e a közönséget. A versenyző önmagában lenyűgöző technikai tudása ebben a kategóriában nem kerül pontozásra.

 

Főbb levonások (major deductions – MD)

 

A technikai kivitelezésért és az előadásmódért járó pontszám összesítése után kerülnek bbeszámításra a főbb levonások (major deductions – MD):

 

A yo-yo leállása: -1 pont (Stop, Restart)

Ide tartozik minden olyan eset, amikor a yo-yo teljesen abbahagyja a pörgést, és újra kell indítani. Amennyiben a yo-yo pörgése csak lelassul, és a játékos újraindítás nélkül vissza tudja hívni a kezébe, vagy fel tudja gyorsítani, azért nem jár pontlevonás. Abban az esetben, ha az újraindítás sikertelen, és a yo-yo másodszor is abbahagyja a pörgést, az egy újabb pontlevonást von maga után.

 

Yo-Yo leváltása: -3 pont (Discard, Change)

Az összes kategória valamennyi yo-yo váltása ide tartozik. Amennyiben a leváltás a yo-yo megállása után történik, csak a leváltásért járó negatív pont kerül felszámításra. Abban az esetben, ha a játékos megkíséreli újraindítani a yo-yot megállás után, majd leváltja azt, mindkét fő levonásban részesül.

 

A performansz vége

Amennyiben a versenyző nem tudja visszahívni a yo-yot a kezébe amint a freestyle-ja véget ér, mindkettő (stop, discard) fő levonást megkapja. Ha a játékos a zene befejeztekor egy trükk felénél tart, abban a pillanatban meg kell állnia és vissza kell húznia a yo-yot a kezébe. Ha a zene befejeztekor a yo-yo épp nem pörög, a játékosnak újra kell indítania, hogy vissza tudja húzni a kezébe, ezáltal -1 pont levonásban részesül (“stop”).

Amennyiben a zene leállásakor a yo-yo nincs a játékos kezében (hanem a zsebében, sapkájában, földön van), a versenyző szintén pontlevonásban részesül.

 

Zsinórszakadás: -5 pont (String Cut)

A közönség, a zsűri, a helyszín, a berendezés és a versenyző biztonsága érdekében a zsinór szándékos vagy nem szándékos szakadása szigorúan pontlevonással jár.

 

Színpadról való leejtés: Kizárás (Flying off)

A közönség, a zsűri, a helyszín, a berendezés és a versenyző biztonsága érdekében a yo-yo színpadról leejtése azonnali kizárást vonhat maga után. Ha a yo-yo csak legurul a színpadról, az nem von kizárást maga után.

 

Minden főbb levonás yo-yonként kerül felszámításra.

 

Összesített pontszám

 

Az összpontszám a technikai kivitelezésért járó pontokból, az előadásmódért járó pontokból, és a főbb levonásokból adódik össze.

 

Haladó kategória pontozása

 

Az összpontszám a technikai kivitelezésért járó pontokból, az előadásmódért járó pontokból, és a főbb levonásokból adódik össze.

 

Az előadásmód pontozása haladó kategóriában 4 szempont szerint történik:

 

1. Kivitelezés (EXE)

2. Kontroll (CTL)

3. Koreográfia (MU1)

4. Megjelenés (BDY)

 

A négy szempont kifejtése fentebb található (lásd: Előadásmód).

 

Kezdő kategória pontozása

 

Kezdő kategóriában a játékosoknak 10 db trükköt kell bemutatniuk a zsűri előtt, akik ezeket a trükköket 1-től 10-ig pontozzák kivitelezés alapján. A trükkök bemutatására a versenyzők három-három próbálkozási lehetőséget kapnak.

 

 

A szabályzat az IYYF honlapján megjelenített versenyszabályzat magyar fordítása.